Projekt moderklub og fællesskab

 

KORT OM PROJEKTET:                          

 

PROJEKT ”MODERKLUB OG FÆLLESSKAB”

 

Sønderborg Tennisklub har i samarbejde med Dansk Tennis Forbund, Danmarks Idrætsforund og en række lokale tennisklubber startet udviklingsprojektet ”Moderklub og fællesskab” i Sønderborg-området.

Projektets hovedformål er at sikre medlemsfastholdelse og vækst i Dansk Tennis Forbunds medlemsklubber.

Broager Tennisklub indgår i udviklingsprojektet, som netværksklub.

 

MODER- OG NETVÆRKSKLUBBER

 

Moderklub: Sønderborg Tennisklub

Netværksklubber: Aabenraa Tennisklub, Nordborg Tennisklub, Broager Tennisklub, Sundeved Tennis Club, Danfoss Tennisklub, Ensted IF Tennis, Kværs-Tørsbøl UIF, Nybøl IF Tennis og Dybbøl IF Tennis.

 

KORT OM PROJEKTET OG BROAGER TENNISKLUBS ROLLE

 

Sønderborg Tennisklub har et stort ønske om at arrangere og udbyde fælles aktiviteter til gavn for alle nærliggende tennisklubber, og har derfor valgt at engagere sig i udviklingsprojektet som moderklub. Tennisklubberne vil i fællesskab øge udbuddet af kvalitetstilbud i lokalområdet, og dermed også for medlemmerne her i Broager Tennisklub.

Som netværksklub, er det frit op til Broager Tennisklub at vælge mellem de udbudte aktivitetstilbud!

For at indgå som netværksklub i udviklingsprojektet, og nytte godt af aktiviteterne, har klubben tilkendegivet et ønske om at indgå i samarbejdet, og ved denne lejlighed angivet en klubkontakt.

 

  • Ulrich Bargum er primær klubkontakt for Broager Tennisklub.
  • Ulrich´s funktion er at distribuere de tilbud, som klubben gør brug af, til relevante medlemmer.

 

Der afholdes som udgangspunkt et netværks- og evalueringsmøde én gang årligt ml. DTF, Sønderborg Tennisklub og netværksklubberne, hvor Broager Tennisklub frit kan deltage med det antal repræsentanter, som klubben ønsker, og derved bidrage med input og idéer til udviklingen af projektet. Herudover kan der aftales netværks- og planlægningsmøder efter behov.

 

FORDELE FOR BROAGER TENNISKLUB VED AT INDGÅ I UDVIKLINGSPROJEKTET

 

  • Et udvidet udbud af kvalitetstilbud til klubbens medlemmer.
  • Et fleksibelt samarbejde, hvor klubben kun benytter de tilbud, der er relevante og gavnlige, og samtidig selv har mulighed yde bidrag til samarbejdet, hvor muligt.
  • At blive en del af et styrket lokalt fællesskab og foreningsliv, der bidrager med gode historier og skaber positiv omtale til tennissporten.
  • Mulighed for at indgå i dialog om udviklingen af samarbejdets indhold i forhold til klubbens egne udfordringer.
  • Mulighed for at indgå i et mere formaliseret klubsamarbejde, der giver større gennemslagskraft over for eksterne parter.

 

Klubkontakter og klublinks:        

 

Netværksklubber:

Klubkontakt:

Telefon:

Mail:

Hjemmesidelink:

AABENRAA

Søren Baandrup

20619146

s.baandrup@webspeed.dk

www.aabenraatennisklub.dk

DYBBØL

Torben Brynningsen

24624298

tob@danfoss.com

www.dybboltennis.dk

NORDBORG

Erik Bonde

61263042

erbo@danfoss.com

www.nordborg-tennisklub.dk

BROAGER

Ulrich Bargum

73440205

brombjerg24@gmail.com

www.broager-tennisklub.dk

DANFOSS

Erik Bonde

61263042

erbo@danfoss.com

---

NYBØL

Tommy Engholm

27906120

formand@nybol-if.dk

www.nybol-if.dk

SUNDEVED

Kathrine Drejer

74461288

nini@sporty.dk

---

ENSTED

Michael Jessen

30451646

Michael.Jessen@sydinvest.dk

www.enstedif.dk/index.php/afdelingsforside/tennis

KVÆRS/TØRSBØL

Martin Eskildsen

20337701

martin@scancab.dk

www.ktuif.dk/Tennis

Moderklub:

Klubkontakt:

Telefon:

Mail:

Hjemmesidelink:

SØNDERBORG

Peder H. Hansen

51561642

Stk-pederhh@outlook.com

www.stktennis.dk