Projekt moderklub og fællesskab

 

KORT OM PROJEKTET:                          

 

PROJEKT ”MODERKLUB OG FÆLLESSKAB”

 

Sønderborg Tennisklub har i samarbejde med Dansk Tennis Forbund, Danmarks Idrætsforund og en række lokale tennisklubber startet udviklingsprojektet ”Moderklub og fællesskab” i Sønderborg-området.

Projektets hovedformål er at sikre medlemsfastholdelse og vækst i Dansk Tennis Forbunds medlemsklubber.

Broager Tennisklub indgår i udviklingsprojektet, som netværksklub.

 

MODER- OG NETVÆRKSKLUBBER

 

Moderklub: Sønderborg Tennisklub

Netværksklubber: Aabenraa Tennisklub, Nordborg Tennisklub, Broager Tennisklub, Sundeved Tennis Club, Danfoss Tennisklub, Ensted IF Tennis, Kværs-Tørsbøl UIF, Nybøl IF Tennis og Dybbøl IF Tennis.

 

KORT OM PROJEKTET OG BROAGER TENNISKLUBS ROLLE

 

Sønderborg Tennisklub har et stort ønske om at arrangere og udbyde fælles aktiviteter til gavn for alle nærliggende tennisklubber, og har derfor valgt at engagere sig i udviklingsprojektet som moderklub. Tennisklubberne vil i fællesskab øge udbuddet af kvalitetstilbud i lokalområdet, og dermed også for medlemmerne her i Broager Tennisklub.

Som netværksklub, er det frit op til Broager Tennisklub at vælge mellem de udbudte aktivitetstilbud!

For at indgå som netværksklub i udviklingsprojektet, og nytte godt af aktiviteterne, har klubben tilkendegivet et ønske om at indgå i samarbejdet, og ved denne lejlighed angivet en klubkontakt.

 

  • Bestyrelsen er primær klubkontakt for Broager Tennisklub.
  • Bestyrelsens funktion er at distribuere de tilbud, som klubben gør brug af, til relevante medlemmer.

 

Der afholdes som udgangspunkt et netværks- og evalueringsmøde én gang årligt ml. DTF, Sønderborg Tennisklub og netværksklubberne, hvor Broager Tennisklub frit kan deltage med det antal repræsentanter, som klubben ønsker, og derved bidrage med input og idéer til udviklingen af projektet. Herudover kan der aftales netværks- og planlægningsmøder efter behov.

 

FORDELE FOR BROAGER TENNISKLUB VED AT INDGÅ I UDVIKLINGSPROJEKTET

 

  • Et udvidet udbud af kvalitetstilbud til klubbens medlemmer.
  • Et fleksibelt samarbejde, hvor klubben kun benytter de tilbud, der er relevante og gavnlige, og samtidig selv har mulighed yde bidrag til samarbejdet, hvor muligt.
  • At blive en del af et styrket lokalt fællesskab og foreningsliv, der bidrager med gode historier og skaber positiv omtale til tennissporten.
  • Mulighed for at indgå i dialog om udviklingen af samarbejdets indhold i forhold til klubbens egne udfordringer.
  • Mulighed for at indgå i et mere formaliseret klubsamarbejde, der giver større gennemslagskraft over for eksterne parter.

 

Klubkontakter og klublinks:        

 

Netværksklubber:

Klubkontakt:

Telefon:

Mail:

Hjemmesidelink:

AABENRAA

Niels Bergh-Hansen

23359855

niels@bergh-hansen.dk

www.aabenraatennisklub.dk

DYBBØL

Elund Christensen

61665404

 

www.dybboltennis.dk

NORDBORG

Bo Nicolai

2992969

bo.nicolai@hotmail.com

www.nordborg-tennisklub.dk

BROAGER

Karsten Hansen

24420930

kaddi3003@live.dk

www.broager-tennisklub.dk

DANFOSS

Erik Bonde

61263042

erbo@danfoss.com

---

SUNDEVED

Kathrine Drejer

74461288

nini@sporty.dk

---

ENSTED

Carsten Van Deurs Schmidt

21734039

cvds11@gmail.com

www.enstedif.dk/afdelinger/tennis/

KVÆRS/TØRSBØL

Martin Eskildsen

20337701

martin@scancab.dk

www.ktuif.dk/Tennis

Moderklub:

Klubkontakt:

Telefon:

Mail:

Hjemmesidelink:

SØNDERBORG

Bethina Hansen

29438015

stkkasserer@gmail.com

www.stktennis.dk