Hvem er vi?

Vores værdigrundlag
 

 • Åbenhed – alle nye og gamle medlemmer samt gæster er velkomne

 • Sammenhold – vi står sammen og bidrager i fællesskab til klublivet og klubbens udvikling

 • Vi har det sjovt – gennem begejstring og glæde for sporten

 

Vores vision og mission

 • Vores vision er at give alle i Broager og omegn mulighed for at opnå ”frihed til velvære” gennem tennisaktiviteter for alle aldersgrupper på ethvert niveau.
    
 • Vores mission er at have fingeren på pulsen når det gælder medlemmernes ønsker og behov samt foreningens udvikling i lokalområdet. Vi sørger derfor til stadighed for at de optimale forhold er til rådighed samt måler vores succes gennem tilgang og fastholdelse af medlemmer, udvikling af afdelingerne, deltagelse i arrangementer, medlemmers involvering og antal banereservationer per sæson. Dette opnår vi med nedestående målsætning: 
 
Vores målsætning
 
 • Vi ønsker at være en aktiv del af fritids- og kulturlivet på Broagerland.

 • Vi ønsker at være i tæt dialog med folkeskoler og efterskoler mm. for at tilbyde tennissporten til nye interesserede medlemmer.

 • Udvikle klubbens aktiviteter i forhold til medlemmers ønsker og behov.

 • Holde medlemmerne løbende ajour og opdateret mht. klubbens aktiviteter.

 • Give mulighed for udvikling af spillernes færdigheder gennem kvalificerede instruktører, som honoreres efter aftale.

 • Skabe optimale forhold mht. omklædning, baner, reservation og klublokaler.

 • Fastholde lave medlemskontingenter gennem økonomisk velfunderede dispositioner, sponsorer og deltagelse i BUI fællesarbejdsarrangementer.

 • Involvere klubmedlemmer med interesse for specifikke aktiviteter.

 • Vedligeholde tennisbanerne i forhold til det hidtidige niveau og omkostninger.