Generalforsamling 2020

4. februar 2020 15:02 , af Morten Zimmer Hansen

Kære medlemmer,

Husk der er generalforsamling mandag d. 24/2-2020.

Det starter kl. 19 og vil vare ca. 1½ time.

mhv bestyrelsen

Dagsorden

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Bestyrelsens beretning

5. Regnskab 2019 og budget 2020

6. Valg til bestyrelsen

     På valg:  Søren Vinther,  Ulrich Bargum

7. Eventuelt